ruslanvirsta

Ruslan Virsta

58.372
seguidores
79.974
seguidos
56
recomendaciones
Seguir

Filmes 🎥

5 recomendaciones

Filmes de Animação 😊

10 recomendaciones

Filmes de Comédia 🤣

6 recomendaciones

Filmes de Terror 😰

3 recomendaciones

Filmes de Ação 🤩

4 recomendaciones

Series

11 recomendaciones

Séries•Nostalgia 🎬

4 recomendaciones

Programas de Televisão 📺

1 recomendación

Programas de Televisão•Nostalgia 😢

3 recomendaciones

Jogos de telemóvel

2 recomendaciones

Música

4 recomendaciones

Jogos

2 recomendaciones

Podcast 🎤🎧

1 recomendación